Ottos historienoter

Verdenshistorien efter 1945

Pictures by Otto Leholt ©
a-bombe-test-2.jpg
Pictures by Otto Leholt ©
a-bombe-test.jpg
Pictures by Otto Leholt ©
anti-war-demo.jpg
Pictures by Otto Leholt ©
berlinwall.jpg
Pictures by Otto Leholt ©
brandenburger-tor-wall.jpg
Den kolde krig er betegnelsen for den politiske - ideologiske konflikt som opstod mellem den kommunistiske østblok under USSR's ledelse, og den kapitalistiske vestblok under USA ledelse, kort efter afslutningen af 2. verdenskrig.
<=> en forsættelse af krigen mellem demokrati og frihed <-> fascisme og nazisme

Den kolde krig blev aldrig 'varm' i den forstand at de to supermagter USA - USSR aldrig kom i direkte militær konflikt med hinanden.

Krigen blev derimod ført som en ideologisk - politisk krig mellem to forskellige samfundssystemer: vestlig demokrati og liberalisme <-> en totalitær socialismen
Indebar en gensidig massiv militæroprustning med bla. a-våben.

Den militære krig blev dog udkæmpet gennem en række 'stedfortræder-krige - og konflikter' hvor den ene eller begge supermagter støttede hver sin part i andre konflikter. Det gælder således Korea-krigen, Vietnam-krigen, Cuba krisen m.fl

Nedenfor finder du en kronologi over den Kolde Krig s vigtigste begivenheder og personer. Enkelte begivenheder som ikke er direkte relateret til den kolde krig er også medtaget.

Den Kolde Krig 1947 – 1991

Tysklands og Berlins opdeling i besættelses-zoner.

Europas deling under den kolde krig.

Senator J. McCarthy - heksejagt på kommunister

Tysklands deling - øst-og vestblokken

 • Churchills tale om jerntæppet i Europa
 • Østeuropa:
  Det polske problem ; grænser + regeringssammensætning
  Kommunistisk dominerede reg. dannes i øv. Østeuropa
 • Tysklandsproblemet:
  hvordan og hvornår kan Tyskland genforenes + krigsskadeerstatningsspørgsmålet

  april 46 - Sovjet sammenslutter Soc. dem og Komm. Partiet i østzonen
  maj 46 - USA standser krigsskadeerstatninger fra vestzonerne
  sept 46 USA foreslår sammenlægning af vestzoner (sker i jan 47)

  Sovjetunionens leder efter Stalin Nikita-khrustjov
  Blokdannelsen 1947-49: Kominform (Kommunistisk Informationsbureau) sept 47
  Prag-kuppet 1948
  Berlin-blokaden juni '48- maj '49 ->USA’s luftbro
  NATO – Atlantpagten oprettes april '49
  BRD – Bundesrepublik Deutshland (Vesttyskland) maj 49
  DDR – Deutche Demokratische Republik okt '49
 • 12. marts 1947: Truman doktrinen : USA's præs. Harry Truman (dem. præs. 1945-52)
  USA forpligter sig til at forsvare fri folk mod totalitære regimer
 • 3. april 1948: Marshall hjælpen: USA's udenrigsmin. (1947-49) George Marshall - tilbyder omfattede øko. hjælp til genopbygningen af Europa.
  16 vesteuropæiske lande modtager hjælpen - og danner OEEC til fordeling og koordinering af hjælpen - i alt 10,6 Mia $.
 • 1953: Joseph Stalin dør - > Khrustjov ny leder i USSR sept 1953 - okt 1964 1956 : 'Afstaliniseringen = et opgør med Stalins brutalitet , tvangskollektiviseringen og udrensninger i partiet.
  Taler for fredelig sameksistens med vesten
 • Jan. 1953- 1961: Rep. Dwight D. Eisenhower USA præsident

  Militær-strategi : Den massive gengældelses politik

  McCarthyismen i USA. Senator McCartey starter en heksejagt på formodede kommunister i underrigsministeriet m.v. Oprettelse af "Komiteen til Undersøgelse af Uamerikansk Aktiviteter"

 • 1955 Vesttyskland optages i NATO -> USSR opretter Warszawapagten m de kommunistiske lande i Østeuropa.
 • 1956 okt USSR's Invasion i Ungarn
 • 1957 De Europæiske Fællesskaber ( EF) oprettes
 • 1957 USSR’s sputnik (satelit ) i kredsløb -> Rumkapløbet mellem USSR og USA

Afkoloniseringen

Den 1. den 2. og den 3. verden

Fidel Castro tagr magten på Cuba 1960
 • 1947 - Indien selsstændigt -> uroligheder mellem hinduer og muslimer -> oprettelsen af Pakistan
  + Engelske kolonier Burma, Malayia, Singapore, Sri Lanka bliver selvstændige. Holland ud af Indonesien

  1948 - England opgiver mandatet i Palæstina -> Israel oprettes 14. maj 1948 -> 1. israelske-arabiske krig

 • 1 okt. 1949 Mao udråber Den Kinesiske Folkerepublik (1/10/49)Video klip
 • Korea-krigen - under krigen besat af Japan, befries af USSR og USA.
  => efter krigen deles Korea midlertidigt (!) i et Kommunistisk Nordkorea og et provestligt Sydkorea.
  Gensidige provokationer fører i 1950 til krig mellem nord - syd , hvor USA under FN mandat sender tropper til støtte for Sydkorea.

  Korea er fortsat delt i Nord - og Sydkorea.

 • 1954 Franskmændene ud af Vietnam / Indokina - se kort

  1955: Bandung-konferencen 'De alliancefrie lande = den 3. verden.

Den kolde krig i 1960'erne

Berlin-muren som delte øst og vest Berlin.


USSR opstiller langdistance raketter på Cube
Vietnamesiske børn - flygter fra napalm-bomber 1972 video


Rødgardisterne på Tian anmen pladsen i Beijing 1966
John F. Kennedy
USA's præsident J.F. Kennedy
 • 1960 J.F. Kennedy – dem. Præs. i USA
  1960: Fidel Castro til magten på Cuba -> 1962 CIA's mislykkede invasion i 'Svinebugten'
  1961: JFK indsætter de Grønne Baretter i Vietnam til støtte for den Sydvietnamesiske hær.
 • 1961: Berlin-muren opføres af DDR for at stoppe masseflugt fra Øst -> Vest
 • 1962: Cuba-krisen , Amerikanske spion fly opdager at russiske atomvåben / missiler opstilles på Cuba -> kan nå mål langt inde i USA. en ameriksnsk militær reaktion kunne udløse en atomkrig mellem USSR og USA.

  Kennedy vælger at blokere de russiske skibes adgang til Cuba.
  En aftale nås mellem Krustjov og Kennedy. USA lader Castro sidde , og USSR fjerner sine missiler.

 • Nov 1963: Kennedy myrdes i Dallas -> vicepræsident Johnson udnævnes til Præsident

  1964: USA – optrapning i Vietnam efter Tonking-bugt resolutionen ->
  1968 > 500.000 amerikanske soldater i Vietnam. Krigen på Tv -> antikrigs demonstrationer i USA / Europa
  1969 : Woodstock (Fixing to die..) Johnson nægter at genopstille til præs. valget i 1968

 • 1964: USSR's Khrustjov afsættes - > Brezjnev ny leder i USSR 1964-82
  Afstaliniseringen stoppes - og koldkrigsretorikken skærpes.
  Brezjnev doktrinen 1968 : "Når indre og ydre kræfter som er fjendtlige over for socialismen forsøger at dreje udviklingen i et socialistisk land tilbage for at genindføre et kapitalistisk system... er dette ikke længere udelukkende et anliggende for folket i dette land, det er også et fælles problem, der angår alle socialistiske lande".

  1967: 6-dages krigen i Mellemøsten

  1968: Foråret i Prag - komm. reg. (Dubcek) indfører pressefrihed -> krav om politiske reformer- > USSR invasion afsætter Dubcek

  Ungdomsoprør og studenteroprør i Vesten

  1969: Nixon (rep) overtager præs. Embedet i USA ->

 • 1966-76: Kulturrevolutionen i Kina Mao mobiliserer unge studenter til at kritisere lokale partiledere, lærere og andre som 'fulgte den kapitalistiske vej' (= Deng Xiaoping og Liu Shaoqi) .
  Rødgardisterne kæmper mod 'De Fire Gamle' -dvs skikke, vaner, kultur og tænkemåde.
  Aug-nov 1966: otte massemøder på Tian'anmen pladsen med deltagelse af i alt 13 mio. Rødgardister som hylder Formand Mao.

  1967 - 'Grib Magten' Rødgardisterne overtager den relle kontrol med uddannelsesinstitutioner, skoler , virksomheder mv
  1968-69 - Rødgardistorganisationerne opløses - millioner afunge studenter sendes 'Ned på landet' for at 'lære af bønderne' video | Rødgardisterne |

1970 'erne - Det revolutionære tiår

Mellemøsten
Deng Xiaoping - Kinas reelle leder fra 1978-97
  I vesten står venstreorienterede partier stærkt - den øko. krise tolkes som et krisetegn for kapitalismen / systemet.
  1970 - Thylejren også kaldet Frøstruplejren og Det Ny Samfund
  1970 - Den Rejesende Højskole -> 1972 Tvind Højskolen
 • Venstreorienterede terororganisationer: Baader-Meinhof-gruppen og Rote Armee Fraktion (TYskland) , De Røde Brigader (Italien) + Blekingegade-banden i Danmark (1972-89) -
 • 1973: USA lider militært nederlag i Vietnam = ydmygelse af supermagten USA!
 • okt 1973: Yom Kipur krigen Mellemøsten -> Oliekrisen -> international lavkonjunktur
 • 1976 - sept - Mao Zedong dør. Video
  Ayatollah Khomeni
  Ayatollah Khomeni - leder af det iranske præstestyre
 • 1979: Iranske revolution – Shahen væltes af Ayatollah Khomeni -> Islamisk præstestyre opretttes -> øget islamisk fundamentalisme
 • USSR invaderer Afghanistan (dec '79)- for at støtte den kommunistiske regering imod oprørene (muslimske mujahedinerne - inspireret af den iranske revolution). De muslimske modstandsfolk (bla. Osama bin Laden) får støtte af USA

 • 1979 : Fredsaftale mellem Israel og Egypten

  Kina - reform og åbning

 • 1979: Deng Xiaopings reformpolitik ("opening and reform") starter i Kina - inkl et-barnspolitikken, afkollektivisering, private markeder og Særlige Økonomiske Zoner

1980'erne - Neoliberalisme og -konservatisme

Ronald Reagan - USA's præsident 1981-89
Margaret Thatcher premierminister 1979-1990

Michael Gorbatjov - USSR's reformleder 1985-91

Berlin muren - set fra vest mod øst nov. 1989
1980 nov. Rep. Ronald Reagan vinder USA's præsidentvalg
Amerikanske gidsler i USA's ambassade i Teheran frigives efter 430 dage

Neoliberalisme / neokonsevatisme afløser 1970'erne socialisme - 'Jubii'ernes ti-år.

 • Polen : den frie fagforening 'Solidaritet' under ledelse af Lech Walesa lovliggøres. 1981 har Solidaritet 10 mio medlemmer.
 • 1980-88: Iran-Irak-krigen, også kaldet den første golfkrig.
 • 1982: myrdes den egyptiske præsident Sadat af islamistiske fundamentalister - som reaktion på hans fredsaftale i 1979 med Israel.
 • 1985 Gorbatjov ny leder i Sovjetunionen, reformpolitikken: Glasnost (åbenhed) og Peristrojka (omstrukturering) forsøger man med mere åbenhed i nyhedsdækningen og effektivisering i industrien af forbedre arbejdsdisciplin og produktivitet. Forbud mod hjemmebrænding af alkohol 1986: Atomkraft ulykken i Tjernobyl 1988 - Gorbatjov erklærer af Breznev doktrinen er ophævet 1988 - I 1988 lider USSR nederlag i Afghanistan til de islamiske mujahidinere (bl.a. Osama Bin Laden ). Begivenheder som antydede at de vestlige supermagter kunne besejres af islam.
 • 1989: Ungarn opgiver grænsekontrollen mod Vesteuropa - > ØSttyskere flygter via Ungarn til Vesten.
  Opbruddet i Østeuropa - folkelige demonstrationer fører til afsættelse af de kommunistiske regeringer - > demokratisering (Østblokkens opløsning)
 • 1989 April- juni Studenterdemonstrationerne på Tian'anmen pladsen i Beijing -> 'Massakren på studenterne d. 4 juni' . Kina fordømmes af Vesten - Kina har sat sig udenfor 'historien' - i vesten afventes Kinas snarlige sammenbrud ...
 • 9. nov. 1989: Berlinmurens fald
 • 1990: DDR opløses d. 3. okt -> Tysklands genforening

En ny verdensorden ..?

Eks-jugoslavien - de nye stater 2001
EU's medlemsstater - 1992
Clinton, Rabin og Arafat - sept 1993
 • 1990 aug. Iraks Sadam Hussein invaderer Kuwait -> amerikanerne opretter militærbase i Saudi Arabien
  1991 jan. Amerikansk ledet koalitionsstyrker under FN mandat - Operation Dessert Storm befrier Kuwaik
  1990'erne - FN sanktioner mod Irak
 • 1991 - Jugoslaviens opløsning -> Borgerkrigen i eks-jugoslavien 1991-2001 -> 750.000 flygtninge havnede i vesteuropæiske lande

 • dec. 1991 - USSR opløses <-> Den kolde krig afsluttet, Vesten vandt Østblokken og socialismen tabte !

  Ideen om en ny international verdensorden - baseret på vestlige principper og frihed og demokrati (Fukuyama: 'End of History')

 • 1991 - dec Maastricht-traktate om dannelse af Den Europæiske Union (EU)
  1992 juni Ved folkeafstemning i Danmark afvises Maastricht-traktaten -> okt. Det Nationale Kompromis (Rad.V, Soc.dem, SF) om de fire forbehold vedtages i Danmark

  1992 - Under Clinton administrationen (1992 -2001) søger USA at anvende sin 'soft power ' dvs sine ideologiske frihedsidealer til at lede verden mod frihed og demokrati.

 • 1991-92 Deng Xiaoping accelerer reformprocessen i Kina -> Shanghais forvandling + økonomisk mirakel

 • 1993 - Oslo aftalerne 1993, Israel og PLO anerkender hinanden, og indgår en principaftale om rammerne for fred. Problemerne: Jerusalems status, de jødiske bosættelser, de palæstinensiske flygtninge og det palæstinensiske selvstyres grænser skulle først fastlægges i senere forhandlinger

  1994 - Første frie valg i Sydafrika - Apartheid systemet afskaffet. Nelson Mandela første sorte præsident i Sydafrika 1994-99
  1994: Folkemordet i Rwanda > 800.000 dræbte

  1996 -Taliban bevægelsen tager magten i Afghanistan. Sharia lovgivning indføres

Det 21. århundrede

Angrebet på World Trade Center 9/11/2001
De 28 EU medlemstater - 2004

Ofre for terroister udenfor Europa (www.statista.com)

Flygtningekrisen 2015

  9/11/2001

 • 9/11/2001 - Terrorangrebet på WTC -> George Bush (junior) præsident om "Ondskabens akse" = Irak, Iran og Nordkorea. Bush doktrinen om retten til 'forebyggende angreb'.
 • 20. sept Amerikansk ultimatum til Taliban styret i Afghanistan: Udlevering af Osama Bin Laden , lukning af Al Qaeda træningslejre udlevering af fængslede vestlige journalister mv -> NEJ fra Taleban

  7.okt Amerikansk angreb på Taliban -> Taliban væltes , ny regering under Hamid Karzai med militær støtte fra FN's International Security Assistance Force (ISAF) international styrke under NATO ledelse.
  1. NATO operation inkl. danske tropper udenfor europæisk område!

 • 2003 - 20.marts: USA ledet 'Koalitionen af Villige Lande' (England, Italien, Spanien, Polen, Danmark) angriber af Irak - uden FN mandat. Angrebet begrundes med:

  at Irak har masseødelæggelsesvåben, at Irak støttede terroristorganisationer som al-Qaida og at Irak var et udemokratisk terrorregime, som havde udført folkemord på kurderne med kemiske våben.

 • Større terrorangreb i/ mod vesten:
  Bali natklub 2002, Madrid jernbaner (2004), London subway /bus (2005), Norge (2011), Boston 2013, Charlie Hebdo (jan 2015), Paris (nov 2015) , Bruxelles (marts 2016)
 • 2004 - EU østudvidelse -> 28 medlemmer under det danske formandskab ( Anders Fogh Rasm.) .
 • 2001 dec Kina bliver medlem af WTO -> Kina som 'Verdens Fabrik' + øko.vækst
 • 2006: Al Gores "An Inconvenient Truth" om klimatruslen -> Klimatopmøde i CPH 2009

 • 2008 - Den Internationale Finanskrise + OL i Beijing

  2011 "Det Arabiske Forår"

 • 2010 dec. Tunesisk gadesælger sætter ild på sig selv -> Oprør i Tunis -> diktator flygter til S. Arab. ->
  Egypten (jan) -> Mubarak væltes -> Valg -> Mulimskle Broderskab vinder -> Militær kup
  Libyen (feb) -> protester / oprør mod Muammar Gaddafi -> Nato bomber -> sept Gaddafi myrdes
  Syrien (marts) demonstrationer mod Baath-styret og Assad-familien, der har regeret Syrien siden 1970.
  Irak - sunni-muslimer demonstrerer mod den Shia dominerende regering -> 2014 - oprørsgruppen "Islamisk Stat" -> erobrer store dele af nordlige Irak + Syrien

  2015:Flygtningekrisen

 • Bådflygtninge over Middelhavet (forår) , Den Græske Euro krise (sommeren) , efterår: 100.000'er af syriske flygtninge og immigranter via Grækensland -> EU . > en mio. flygtninge / immigranter kommer til EU i 2015. Data

 • 2016: (marts) Terrorangreb i Bruxelles, aftale mellem EU og Tyrkiet om tilbagesendelse af flygtninge

 • 23 June 2016: "BREXIT" Storbritiannien stemmer med 48 % imod og 52 % stemmer for udmeldning af EU. Efterfølgende lederkrise i såvel Labour som det Konservative parti. I sommeren 2019 må Teressa May gå af som PM og posten som leder (+ PM) af De Konservative overtages af Boris Gordon.

Trump - valgt til præsident i USA

 • 8.nov 2016: Trods alle meningsmålinger og alle forudsigelser vinder forretningsmanden og TV-entertaineren Donald Trump præsidentvalget i USA
 • valgprogram: mod illegal indvandring, mod terroisme og imod eksistende handelsaftaler, imod den etablerede politiske magtelite ("drain the svump")
 • for oprør > status quo ; hvide amerika > the Establisment / medier og meningsdannere; nationalisme > globalisering; USA first > "verdens politibetjent" / værdikamp; 'de dumme' > 'de kloge' / politiske korrekte ; folket > eliten ; vælgerne > meningsmålerne; rust-bæltet > washington; arbejderne > herskende klasse;
 • Præs. Trump udsteder indrejseforbud for alle personer fra 7 muslimske lande -> store protester
 • Kun tre uger efter sin indsættelse - 20. jan. 2017 - må Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, træde tilbage, grundet dennes samtaler med russiske diplomater om USA sanktionspolitik overfor Rusland, endnu inden Trumps indsættelse som præsident.
 • Præs. D. Trump skaber stor usikkerhed hos allierede omkring hvilken udenrigspolitik han vil følge.
 • Udråder den amerikanske presse til hans største 'fjende' som formidler af 'fake news' og bagtalelse af præsidenten. Trumps talskvinde Kellyanne Conway taler om "alternative facts"
 • I 2018 indldes en handelskrig mod Kina som beskyldes for "unfair trade practics" (statsstøtte til egne virksomheder, manglende adgang til kinesiske marked for amerikanske virksomheder, tyveri af teknologi / know-how m.v.)