Ottos historienoter

USA's historie

Oplysningstiden | Naturretsfilosofi | USA's historie

USA Dramadokumentar 1-12

Dokumentar HYSTERIA (S1): Inside America's Largest Right Wing Militia

USA's historie (1:12)

Spørgsmål til serien

Spørgsmål til USA-kompendiet


nordamerikanske kolonier
Europæiske kolonier i Nord - og Sydamerika
 • 1600 - Europæisk udvandring til Nordamerikas østkyst - religiøse mindretal , f.eks puritanere og kvækere
 • 1620 Oprettelse af de 13 engelske kolonier på østkysten

  1622 første indianer krig

nordamerikanske kolonier
Kolonierne i nordamerika
 • Nordstaterne - familie landbrug
 • Sydstaterne - tobaks - og bomuldsplantager drevet af afrikanske slaver

Uafhængighedskrigen 1776-83

Baggrund:
 • 1756-63 Kolonikrigen mellem Frankrig og England
  -> Frankrig må afstå områder i Indien, Canada og Missisisipi området
  -> England kontrollerer hele Nordamerikas østkyst

  Krigens omkostninger pålægges de engelske kolonier gennem skatter : f.eks Stempelskatten ( på dokumenter , breve og aviser) -> boycut af engelske varer

  krav om : "No taxation without representation "

  Boston tea Party - amerikanske oprører beslaglægger lasten fra det engelske East Asia Company i Bostons havn ->
  optrapning af konflikten med England

 • 4.juli 1776 Uafhængighedserklæringen - skrevet af Thomas Jefferson

  Baseret på

  • naturretten
  • samfundspagten
  • folkesuverænitet
  • oprørsretten
 • 1776-83 Uafhængighedskrigen

  England indsætter tropper i kolonierne
  fra 1778 får kolonisternes støtte af Frankrig + Spanien ->
  England taber krigen, og må anderkende koloniernes selvstændighed

nordamerikanske kolonier
USA's forfatning
Kompromis mellem nord (føderalisterne ) og syd (anti-føderalisterne)

USA er en forbundsstat hvor magten deles mellem enkelt staterne og forbunds (unions-) myndighederne.

 • Udøvende magt: præsidenten
  vælges direkte af befolkningen
 • Lovgivende magt: kongressen
  som har to kamre :
  • senatet (2 rep pr stat) og
  • repræsentanternes hus ( i fht indbygger tal)
 • Dømmende magt: højeste ret.
  Højesteretsdommerne udnævnes af Præsidenten

1800- ekspansionen vestpå - den indre erobring (/ new Frontiers )

1824 Monroe doktrinen

Borgerkrigen 1861-65

Borgerkrigen - mellem Nord og Sydstaterne

Nordstaterne = unionisterne / Den Amerikanske Union

Sydstaterne = konføderalisterne, eller oprørerne.

 • Nat Turner (afroamerikansk slave) starter et slaveoprør med 70 afroamerikanere. Dræber ca 60 hvide - efter 2 mdr slås oprørene ned.

  Men slaveoprøret starter en debat for og imod slaveriet

 • 1852 - Harriet Beecher udgiver bogen "Onkel Toms Hytte" om den pligtopfyldende og gudsfrygtige sorte slave Tom , som blev dræbt af sin grusomme slaveejer m.m. Bogen sælger 300.000 eksl. i USA i 1852 og blev solgt i England i mere end 1 mio. eksl. <=> stigende modstand mod slaveriet. Bogen byggede angiveligt på virkelige begivenheder.
 • 1859 - John Brown attantat mod slaveriet i Syd
 • 1860 - Præsidentvalget vindes af republikanerne med Abraham Lincoln, imod slaveri i de nye stater mod vest -> Slavespørgsmålet bliver en del af Borgerkrigens tema.
  Det Demokratiske Parti ( det hvide mands parti) var splittet mellem en nordstatsfraktion (mod slaveriet) og en sydstatsfraktion ( for slaveriet)
 • 1861 feb. Sydstaterne (elleve stater) melder sig ud af Unionen - og danner konføderationen CSA (Confederate States of America)

  Spørgsmål: ville England anerkende CSA ? Nej - det gjorde de ikke!

 • Den 12. april 1861 angreb sydstatstropper den amerikanske hær i Fort Sumter i sydstatsbyen Charleston.
 • 1862 sept. Præs. Abraham Lincoln meddeler at slaveriet vil blive ophævet i alle stater pr 1. jan 1863
 • 1862 Præs. Abraham Lincoln udsteder 'Homestead Act' - giver 65 ha uopdyrket jord til alle der vil dyrke den
 • 1-3. juli 1863 Slaget ved Gettysburg -> ca. 50.000 døde <=> en afgørende sejr for Nordstaterne Sydstatsgeneralen Robert Lee <-> Nordstaternes general George Meade + Ulysses S. Grant
 • 9 april 1865 - Sydstaterne overgiver sig
 • 600.000 var blevet dræbt i Borgerkrigen (365.000 fra Nordstaterne og 260.000 fra Sydstaterne)

  Historiens hidtil blodigste krig pga nye midler som jernbanen, panserskibe, masseproducerede våben, sø- og landminer.

 • 14 april 1865 - Abraham Lincoln myrdes i et teater i Washington

Baggrund for borgerkrigen

 • 1804 - Slaveriet afskaffet ved lov i Nordstaterne, men bevares i Sydstaterne
 • Med USA territorielle udvidelse mod vest var spørgsmålet: Skulle de nye stater være slavestater eller friestater?

  1820 Missouri-kompromiset; da Missouri søger optagelse i USA som slavestat, accepterede Kongressen dette mod, at Maine samtidigt blev optaget som fri stat, og dermed bevarende man balancen mellem repræsentanter for de frie stater og slavestaterne i Kongressen

 • 1850 blev endnu et kompromis indgået, som forbød yderligere territorial udvidelse af slaveri, men samtidig forpligtede myndighederne i de frie stater til at sende bortløbne slaver tilbage til deres ”ejere”.
  De to aftaler hed The Compromise of 1850 og The Fugitive Slave Act.
 • 1854 - Uenighed om slavespørgsmålet fører til dannelsen af Det Republikanske Parti - modstandere af 'Den Ejendommelige Institution ' (slaveriet)

  Borgerkrigen var en kamp om:

 • hvordan De Forenede Stater skulle indrettes politisk, socialt og økonomisk ?
 • om hvor meget de enkelte stater selv skulle bestemme i forhold til den føderale regering ?
 • om borgerrettigheder – ikke kun for sorte, men også for oprindelige folk, ”indianere” hvis territorier var blevet indlemmet i de nye stater.
 • om hvorvidt de nye stater i vest skulle være ”frie stater” og ”slavestater”
 • Konflikten mellem de

  Nordstaterne med en industriel økonomi ->
  ønsker fri bevægelighed for arbejdskraften
  + protektionistisk handelspolitik
  18 mio. indbyggere - heraf 250.000 afroamerikanere - alle frie.

  contra

  Sydstaterne Plantageøkonomien
  Eksportøkonomi - ønsker frihandel

  12 mio. indbyggere - heraf 4 mio afroamerikanere - heraf 95 % slaver

Indvandringen og "going west"

USA's stater - årstal for oprettelse
USA's stater - årstal for oprettelse
USA's befolkningstal

1861: 31 mio.
1890: 63 mio.
1900: 75 mio.
1914: 100 mio.

pga. indvandringen

fra 1840- 1914 > 50 mio. indvandere

Norge : 750.000 , Sverige 1,1 mio. , Damark 300.000 indvandrere til USA

Efter 1860 : Damskibene afkorter sejlturen over Atlanten fra over en mdr. til kun 10 dage. pris 100 kr = halvt års løn

Yankee'er - dvs folk der allerede boede i USA , tog til Europa og skaffede flere indvandrere.

1869 - USA's jernbane forbinder vestkysten og østkysten -> boom i udvandringen mod vest

dansk-familie-south-dakota
Danske nybyggere i South Dakota
Nybyggere i Kansas

Udryddelsen af indianerne

Indianerne drives mod vest i takt med indvandringen ->
Indianer-krigene : Little Big Horn ( 1876 ) indianerne besejrer Gen. Custer
Wounded Knee (1890) 200 ubevæbnede indianerne dræbes

Indianerne samles i små reservater

custers-last-stand
June 25, 1876 General George Armstrong Custer og hans 250 mænd besejres at Sitting Bull i slaget ved LIttle Big Horn

Manifest Destiny

Analyser billedet "Spirit of the Frontier" af John Gast fra 1872.

 1. Hvordan kan billedet bruges til at illustrere amerikanernes selvforståelse af skabelsen af et USA fra kyst til kyst?
 2. Se på hvilke elementer , motiver der optræder i billedet - og hvad de symboliserer?
 3. Hvordan anvendes farver og lys i billedet ?
 4. Hvilken bevægelsesretning har billedet, og hvad repræsenterer henholdsvis billedets venstre og højre side?
 5. Hvilke associationer giver kvinden i billedets centrum ... hvad tror du hun skal illustrere / repræsentere ?
"Spirit of the Frontier" af John Gast 1872
Sidst opdateret d. 31-01-2015 af ol