Ottos historienoter

Romerriget

Kongetiden 753-509 f.kr.

Rom er i denne periode underlagt de etruskiske konger.

Etruskerne var formentlig græske indvandrere, og oprettede 12 bystater i det nu værende Toscana.

Fra etruskerne overtog romerne det græske alfabet, kongens magtsymbol 'fasces' , togaen, rundbuer / hvælvinger og triumfbuerne.

Republikken 509-31 f.kr.

I 509 f.kr afsættes den sidste etruskiske konge, og den romerske republik oprettes. Gennem krige med nabostaterne underlægges disse Rom som Forbundsfæller.

Gennem de Puniske krige 264-146 f.kr erobres Kartaghos besiddelser på Sicilien, korsika, Sardinien og senere Spanien. Sidst indlemmes også Hellas i Romerriget.

De erobrede områder får status af romerske provinser og administreres af en romersk statsholder.

Efter de puniske krige præges republikken af en række problemer:
 • Senatet er vokset fra de oprindelige 300 til nu over 800 mand, med stridende fraktioner :
 • Optimaterne (aristokraterne - konservative) mod Populus (de folkelige repræsentanter - taler for jordreformer)
 • afvandringen fra landet har skabt et voksende proletariat i Rom
 • omlægning af hæren fra værnepligtige soldater til en hvervet professionel hær, fører til at soldaternes loyalitet bliver stærkere overfor hærføreren end overfor republikken
 • I provinserne steg utilfredsheden med statsholdernes skatteudplyndringer
 • Slaveopstande - Spartakus opstanden 73-71 f.kr.

Julius Cæsar (ca 100- 44 f.kr)

 • Født af aristokratisk familie - i flg myten nedstammende fra Venus
 • Militærtjeneste i Asien og det sydlige tyrkiet
 • Rhodos (filosofi studier) bortføres af pirater -> løskøbes og korsfæster herefter piraterne
 • 69-60 f.kr : Cæsar beklæder en række embedsposter
 • 60 - udnævnt til Konsul
 • 59 - Cæsars alliance med Crassus (rigeste mand i rom) , Pompeius (dygtig general) = 1. Triumvirat <=> rep opløst
 • Guvernør i Gallien + Spanien
 • 59-49 ; Cæsars krige mod Gallerne -> erobrer Frankrig og Belgien -> nyder stor prestige og loyalitet fra sine tropper
 • 53 Crassus dør i kamp mod Pratherne
 • magtkamp mellem Pompeius og Cæsar
 • 49 f.kr krydser floden Rubicon ("Terningerne er kastet") for at nedkæmpe Pompeius = borgerkrig
 • Pompeius flygter - slag i Brindisi , Spanien og Grækenland -> Pompeuis flygter til Egypten - myrdes
 • Cæsar gifter sig med Kleopatra
 • 46 f.kr Cæsar som diktator + Konsul på livstid, gyldne trone i Senatet -> voksende pol modstand mod Cæsar ->
 • 44 f.kr Cæsar myrdes af sammensvorne Senatorer m 23 dolkestød - bl.a adoptivsønnen Brutes ("også du min søn")
Julius Cæsar
Gajus Julius Cæsar (102-44 f.Kr.) Romers feltherre og politiker. i 44 f.KR indsættes som Konsul og diktator, myrdes af sine egne. Fra navnet Cæsar - kommer titlen 'Kejser'