Ottos historienoter

Renæssancen

Den historiske periode som ligger mellem middelalderen og den moderne verden.

Historiske begivenheden under renæssancen:

Konstantinopels fald til tyrkerne (1453), Opdagelsesrejserne, Martin Luther (1483-1546) og reformationen

Renæssance = genfødsel af interessen for den antikke kultur: arkitektur, kunst og skulpturer, filosofi og videnskab

Menneskets erkendelse (forståelse) af sig selv og omverdenen frigøres fra religionen (Biblen)-> verdsliggøres / sekulariseres.

Verden opdeles i det gudsskabte (naturalier) og det menneskeskabte (artificalier)

Naturvidenskaben udvikles langsomt - søger en verdensorden som kan beskrives matematisk . Fra det P

Renæssancekulturen- highlights | Gruppearbejde til renæssancen |

Norditalien bliver centrum for renæssancens nye kultur strømninger. Ikke mindst bystaten Firenze (Florence) blev det førende handels- og kunstcentrum i Renæssancen.

Bankierfamilie Medici styrede enevældigt byen fra 1434.

Domkirken i Firenze
(Cattedrale di Santa Maria del Fiore)
Bygget fra 1296 - 1436 foto
Kuplen bygget 1420-36 af Filippo Brunelleschi (1377-1446)| detalje

Et nyt menneskesyn

Rennæssancen som 'menneskets frisættelse' fra kirkens autoritet som formidler af viden, men ikke frisættelse fra denkristne tro.

Kilde:

Mirandola om mennesket
 1. Er det en normativ eller desktriptiv kilde?
 2. Hvornår er kilden skrevet og hvad er baggrunden ?
 3. Hvem er kildens afsender - og hvad er emnet for teksten?
 4. Hvem er teksten henvendt til ?
 5. Kildens indhold; hvilke synspunkter fremsættes i kilden?
 6. Har kilden en tendens ...?
 7. Kan kilden bruges som levn eller beretning ..?
 8. Find og marker vigtige / centrale passager i teksten, som udtrykker Mirandolas vigtigste synspunkter.

Hvem - hvad - hvor?

Donatello (1386-1466) - Broncefigur af David fremstillet ca. 1430 til Palazzo Medici, Firenze

Set bagfra

Hvem - hvad - hvor?

Michelangelos (1475-1564) skulptur af David - på Piazza della Signoria, Firenze (1501-04)
se også Pietá

Billedkunsten

Det nye i renæssancens malerkunst er ikke mindst perspektivet (dybde) i billederne og portrætligheden / naturalismen / personligheden i fremstilingen af mennesket.

BLandt renæssancens største malere er:

 • Botticelli (1445-1510)
 • Leonardo da Vinci (1452-1519)
 • Albrecht Dürer (1471-1528)
 • Michelangelo (1475-1564)
 • Rafael (1483-1520 )

Hvem - hvad - hvor?

Hvem - hvad - hvor?

Botticelli's 'Primavera' (1485) se detalje |

Hvem - hvad - hvor?

Leonardo da Vinci - Mona Lisa malet 1503-06. 77 × 53 cm - Louvre Museet i Paris
Mona Lisa

Hvem - hvad - hvor?

Leonardo da Vinci - "Den sidste Nadver" (1495-98) 460 x 880 cm findes i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano.

Stort format

Hvem - hvad - hvor?

Leonardo da Vinci - skitser / noter

Hvem - hvad - hvor?

Albrect Dürers 'Selvportræt' 1498 , Museo del Prado, Madrid

Hvem - hvad - hvor?

Albrect Dürers 'Melencolia I' 1514

Hvem - hvad - hvor?

Albrect Dürers "Apokalypsens Fire Ryttere" (1498) - (døden, sult og pest, krigen og erobrerne) Træsnit

stort format

Hvem - hvad - hvor?

Michelangelo - 'Det Sixtinske Kapel' i Peterskirken, Rom

Hvem - hvad - hvor?

Michelangelo - 'Dommedag' bagvæggen i det Sixtinske Kapel

Se også Stort format | Detalje

Hvem - hvad - hvor?

Michelangelo - loftet i Det Sixtinske Kapel

Hvem - hvad - hvor?

Michelangelos 'Skabelsen af Adam' ca. 1511 fra det Sixtinske Kapel - Rom

Arkitektur

Renæssancens arkitektur forlader principperne fra gotikkens arkitektur (12.-16.årh)

f.eks: Reims Katedralen (Notre-Dame ) Kendetegn; himmelstræbende (vertikale) linjer, spidsbuerne , hvælvede og ribbede lofter, fristående afstivere, groteste figurer, høje vinduer /lys

I renæssancearkitekturen er karakteristisk ved:

Vandrette linjer, rundbue stilen, klassiske søjler

Domkirken i Firenze
(Cattedrale di Santa Maria del Fiore)
Bygget fra 1296 - 1436 - en blanding af elementer fra gotikken og renæssancen foto
Kuplen bygget 1420-36 af Filippo Brunelleschi (1377-1446) inspireret af Roms Pantheon | detalje

Hvem - hvad - hvor?

Palazzo Rucellai, Firenze.

Design: Leon Battista Alberti mellem 1446 and 1451
foto

Hvem - hvad - hvor?

Peters kirken i Vatikanstaten i Rom. Byggeriet påbegyndt 1506 og fæørdigt i 1626

Et nyt verdensbillede

Siden Aristoteles og Ptolemæus havde man fastholdt det 'geocentriske'verdensbillede, hvor jorden (Guds skaberværk) var det naturlige centrum i universet.

Rundt om jorden befandt de øvrige planter og solen sig i hver sin sfære (kuppel). Længere borte stjernehimmelen i sin egen sfære . Alle disse sfærer / lag / kupler drejede rundt om jorden.

Den polske astronom Nikolaus Kopernikus ( 1473-1543 ) udgav , samme år som han døde, sit hovedværk "De revolutionibus orbium coelestium" (Om himmelsfærernes kredsbevægelser). Her gøres solen til centrum og planeterne bevæger sig nu i baner rundt om solen. Kopernikus blev ikke forfulgt af kirken, og hans ideer om det 'heliocentriske' univers vandt først større udbredelse i 1600 tallet.

Aristoteles (384-322 f.Kr.) geocentriske verdensbillede
Kopernikus' heliocentriske verdensbillede