Ottos historienoter

Orienten

Hulemalerier ca. 30.000 f.kr

Menneskets udvikling

 • ca 7-4 mio Mennesker og chimpanser skiller sig ud fra hinanden.
  De første menneskelignende væsener kaldes 'sydaberne' (hjernevolumen 400-550 cm3)
 • ca. 2.4 mio Homo Habilis ( det dygtige menneske) dukker op - simple redskaber af sten (hjernevolumen 650 cm3)
 • ca 1.8 mio Første spor af Homo Eructus (det opretgående menneske) . Hjernevolumen -> 1100 cm3 -> længere udviklingsperiode af børnene efter fødsel. Breder sig fra Afrika til Europa og Asien
 • ca. 1 mio Stenredskaber med skaft ( økse / hammer) +
  brug af ild => varme , beskyttelse mod vilde dyr, tilberedning af maden, socialt samvær ...udv. af sproget ..(?)
 • ca. 300-400.000 Homo Sapiens udvikler sig i Afrika (Heidelberg-mennesket )
 • 200.000-125.000 Neandertaleren i Europa og Mellemøsten
 • 155.000 år første spor af Homo Sapiens i Afrika + bedre stenredskaber (økser, knive, dolke )
 • ca. 45.000 Cro-magnon mennesket , Homo Sapiens-Sapiens (det ekstre tænkende menneske) , kommer til Europa
 • ca. 30.000 De sidste Neandertalere uddør - hulemalerierne + begravelsespladser <=> religiøse forstillinger
  nye redskaber; synåle, syle, fiskekroge og fiskenet.
  Simple kalendersystemer til at holde styr på månefaserne
 • 1965 : første mennesker på rumvandring

Hvordan adskiller mennesket sig fra andre levende væsner?

 1. Hvad tror du tegneren af billedet med Homer Simpson vil fortælle ?
 2. Hvad forsøger det andet billede at fortælle om menneskets udvikling?
 3. Hvordan tror du forholdet mellem natur og mennesker har udviklet / ændret sig gennem menneskehedens historie?
 4. Er mennesket godt eller ondt ?
Jægere i Afrika


Nomader i Marokko

Jæger og samlerkulturen

 • Stenalderens jægere i Danmark - har spist meget fisk og skaldyr ( køkkenmødingerne) + frugt, nødder og rødder + bearbejdning af skin til tøj.
 • Arbejdsbyrden formendtlig mindre end senere hen
 • Uden fast boplads -> ofte på vandring -> slidgigt almindeligt
 • Lille befolkningstilvækst - begrænset fødegrundlag men formendtlig også fordi kvinderne ammede børnene længe ( <=> færre ægløsninger)
 • Ingen strukturel ulighed - ulighed alene baseret på arbejdsfunktioner / magiske /religiøse funktioner

Nærorienten - neolitiske kulturer

Flodkulturene

Den frugtbare halvmåne

Bondestenalderen

 • 10-11.000 f.Kr. :
  • Istiden afslutning -> stigende temperaturer -> havstigninger (syndfloden ..) + udbredelse af skov <=> færre jagtmuligheder
  • Befolkningsstigning <=> mangel på føderessourcer ..?
  • ca 8.000 f.Kr. Første spor af hvededyrkning i Mellemøsten, maj i Latinamerika, ris i østen og hvede og hirse i Afrika

   + tæmning af får og geder, køer og grise -> nomadisme og eller /agerbrug

  • Landbrugets indførsel=>
  • Mennekset fremstiller for første gang sine egne fødemidler
  • Hårdere arbejde
  • Stigende fødegrundlag -> flere mennesker
  • Bofaste -> ejendomsdeling <=> klassedeling
  • Overskudsproduktion -> Arbejdsdeling , mellem producenter og andre erhverv ( handel, håndværk )
  • Nye redskaber: byggematerialer , træ + soltørret ler (mursten), flettede kurve
  • Fårene klippes -> ulden spinnes og væves til tekstiler, male mel og bage brød + alkohol
  • Dyr som last - og trækdyr + vogne med hjul ca. 4.000 f.kr.
  • ca. 4.000 f.Kr pottemagerhjulet , 3.000 ovne til brænding af ler (keramik)
  Nye udfordringer / problemer: Fordelingen af jord , græøsningsret til dyr , Hvem tilhører jorden ved dødsfald ? ->

  Ny autoritet : Høvdinge - med ret til at afgøre stridigheder, fordele land , opkræve skat til at betale for fælles forsvar etc.

Giza i Egypten - ca. 2.500 f.Kr.

Zigguraten i Ur , Irak - ca. 2.100 f.Kr.

Solpyramiden i Teotihuacan i Mexico (ca. 200 f.Kr.

Flodkulturene - højkulturer og byudvikling

 • ca 7.000 f.kr - Jeriko, ca 2.000 indbyggere og 4 meter høj bymur
 • ca. 3.500 - bykultur udvikler sig i Mellemamerika, Mellemøsten, Pakistan og Kina
 • FLodkulturene i 3.500 f.kr Mesopotamien (Eufrat og Tigris), 3.400 f.Kr. Nilen, 2.500 f.Kr. Indus-floden(Pakistan) og Den Gule Flod (Kina)
  • Etablering af vandings- og afvandringskanaler til at kontrollere vandtilførslen til markerne (befolkningspres ..?)
  • <=> udvidet samarbejde og koordination

   <=> stærk central ledelse (f.eks Præstekonger + embedsmænd, soldater m.v.)

  • Udvikling af byer + politiske magtstrukturer / administraton , skatteopkrævning mv
  • Udvikling af skriftsprog + regning ( Sumererne) -> dokumenter (handel) regnskab (skatteopkrævning)

   Kalender system ( månekalenderen) -> tidspunkt for såning og høst , oversvømmelser og religiøse højtider m.v.)

   Stats-astrologi - forudsigelser om jordiske hændelser <=> Kongen får en religiøs funktion ; kontakt til guderne til befolkningens gavn
   Guder > kongemagt > befolkning

   Det er denne magtfordeling som bekræftes og synliggøres i de store bygningsværker.