Ottos historienoter

Vejen til Holocaust - kronologi

Weimar & Nazismen
jøden-som-syndebuk
Jøden som syndebuk

Caption: “I can give him another injection. In the state he’s in, he won’t notice anything at all “

Explanation: The patient, representing Germany, is dripping blood into a pail titled “reparations,” with various casts and bandages representing the treaties and international agreements allegedly responsible for Germany’s misery. (#33/1929) kilde

 • 1920 NSDAP's program:
  nationalistisk, imperialistisk , racistisk og borgerligt socialistisk program

  Om udelukkelse af ikke-tyskere, særligt jøder fra statens tjeneste, statsborgerskab.

  Julius Streicher begnder udgivelse af Der Stürmer i 1923
  Se www.calvin.edu/academic/cas/gpa/sturm28.htm

 • 1924 Mein Kamf - om racelæren / herrefolket / arien / lebensraum for den rene race Antisemitismen som en drivkraft hos Hitler. Jøderne som syndebukke for:
  nederlaget nov. 1918, Versailles freden og inflationen 23

 • 1927, juli "We Demand" by Joseph Goebbels - uddrag: The German people is an enslaved people. Under international law, it is lower than the worst Negro colony in the Congo. One has taken all sovereign rights from us. We are just good enough that international capital allows us to fill its money sacks with interest payments. That and only that is the result of a centuries-long history of heroism. Have we deserved it? No, and no again!
Joseph-Goebbels
Joseph-Goebbels NSDAP's propagandaminister

den-evige-jøde

1. fase

 • 1933 Lov om statstjenestemænd - Udelukkelse af jøder fra statens tjeneste.
 • Boycut af jødiske varer / forretninger ->opposition fra udlandet + protester i Tyskland -> programmet standses.
 • De første KZ-lejre oprettes til politiske fanger - bl.a. Oranienburg / Sachenhausen nord vest for Berlin

2.fase

 • 1935 15. sept. Nürenberglovene - alle jøder fratages tysk statsborgerskab og deres borgerrettigheder og ekskluderes og isoleres i samfundslivet .
 • 'Lov om beskyttelse af tysk blod og ære' (fra Nürenberglovene) Gennemtrængt af erkendelsen af, at det tyske blods renhed er en forudsætning for det tyske folks videre beståen, og besjælet af en urokkelig vilje til at sikre den tyske nation for al fremtid har rigsdagen enstemmigt vedtaget følgende lov, som hermed bekendtgøres:

  §1 Indgåelse af ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt. Ægteskaber, som er indgået på trods heraf, er ugyldige, også dersom de for at omgå denne lov er indgået i udlandet. Søgsmål for ugyldighed kan udelukkende rejses af den offentlige anklager.

  §2 Kønslig omgang uden for ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt.

  §3 Jøder må ikke i deres husholdning beskæftige kvindelige statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod under 45 år.

  §4 Det er forbudt jøder at hejse rigs- og nationalflaget og at bære rigets farver. Det er derimod tilladt dem at vise de jødiske farver. Udøvelsen af denne ret står under statens beskyttelse.

  §5 Den, der overtræder forbudet i §1, straffes med tugthus. Den mand, som overtræder forbudet i §2, straffes med fængsel eller tugthus.
tyske-børn-læser-anti-semitisme
German children read an anti-Jewish propaganda book titled DER GIFTPILZ ( "The Poisonous Mushroom"). The girl on the left holds a companion volume, the translated title of which is "Trust No Fox." Germany, ca. 1938. kilde

3. fase

 • 1938 d. 9. nov "Krystalnatten" ( pga det knuste glas fra forretningerne) . Jødiske butikker , synagoer & boliger brændes.

  De skyldige frifindes og pålægges en kollektiv bøde. Udelukkes fra enhver form for erhvervsarbejde

 • Vinteren 1939 - 40, Jøderne i de tysk-besatte områder deporteres af SS til jødeghettoer i Polen - bl.a. Warszawa-ghettoen
  Ghettoerne var tænkt som opsamlingssteder inden den endelige deportation (ud af Europa) og ikke som forgård til gaskamrene, om end dette blev resultatet.

  Alene i 1940-41 døde 1/2 mio. jøder i ghettoerne som følge af sult, kulde, slavearbejde og epidemier.

 • jan 1939 Hitler skal have sagt: ”hvis den forenede jødedom endnu engang skulle lykkes med at starte en verdenskrig, så skal blodofferet ikke kun ske af de folkeslag, som drives til krig, for så vil Jøden i Europa møde sit endeligt.”
gettoen i Warszawa
jøderne-deporteres efter den jødiske opstand i gettoen i Warszawa apr-maj 1943

konzentration-camps
Vigtigste koncentrationslejre under Nazistyret

holocaust
holocaust

vidner-maj-1945
200 tyske civile tvinges til at besøge Landsberg koncentrationslejr May 15, 1945
Photos from Holocaust

4. fase

 • 1941 d. 22. juni: "Operation Barbarossa" = Tysklands angriber Sovjetunionen
  <=> Hitlers tilintetgørelseskrig mod den 'jødiske-bolsjevikiske ærkefjende' ->
 • 1941 d. 31. juli: Heydrich (Chef for Sikkerhedspolitiet) får fuldmagt fra Göring til at forberede den 'Den endelige løsning' (die Endlösung) af jødespørgsmålet i hele det tysk kontrollerede område.
  = Hitlers endelige ordre om udryddelsen af jøderne.

  Görings bemyndigelse til Heydrich, 31. juli 1941: "Som tillæg til den til Dem allerede ved forordning af 24.1.39 overdragne opgave at gennemføre en løsning af jødespørgsmålet på en efter tidens forhold gunstigst mulig måde i form af udvandring eller evakuering, bemyndiger jeg Dem herved til at træffe alle nødvendige organisatoriske, saglige og materielle forberedelser til en samlet løsning på jødespørgsmålet i det tyske indflydelsesområde i Europa. For så vidt disse beføjelser berører andre centralinstanser, skal disse inddrages.

  Jeg bemyndiger Dem endvidere til hurtigst muligt at forelægge mig en samlet plan for de organisatoriske, saglige og materielle forudsætninger for en gennemførelse af den tilsigtede endelige løsning på det jødiske spørgsmål."

  Himmler forbyder al videre udvandring af jøder fra det europæiske område

 • Okt 1941 Einsatzgruppen - specielafdelinger af SS folk som indsamlede og likviderede jøder på Østfronten.
 • 1942 d. 20. jan Wannsee-konferencen i Berlin:
  her diskuterer kredsen omkring Hitler 'jødeproblemets "løsning i Europa ( 11 mio jøder) med udtryk som Endlösung " Hossbach-notatet Men der forligger ingen skriftlig ordre fra Hitler til udryddelse af Europas jøder.
 • Deportation af europæiske jøder til Dødslejre / Vernichtungslager i Polen:

  Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Lublin - Majdanek og Auschwitz - Birkenau.

  De fleste Dødslejre lå i Polen.
  Børn, syge og gamle dræbes straks ved ankomsten, arbejdsdygtige / raske anvendes til forskelligt arbejde for senere at dræbes! Hår, smykker, guldtænder etc indsamles , ligene brændes – dødsbøgerne.

  I Auschwitz dræbes op til 6.000 jøder dagligt.

 • Eutanasi-programmet: fysisk og psykisk handicappede + sigøjnere m.fl
 • Dokumentation / kilder :

  Photos from Holocaust | www.folkedrab.dk | faktalink.dk

  Video dokumentarer : Jøden og Arien | Læger i hagekorsets tegn (3)