Ottos historienoter

Middelalderen

Kristendommen

(kilde: Historisk leksikon)
Monoteisme - kun én Gud

Kristendommen som frelserreligion

Det evige / åndelige liv > det timelige /verdslige liv

Kirken / kristensdommen som enhedskultur

Kirken som religiøs og verdslig magt

Europa ca 500 e.Kr

(kilde: Overblik)
I 330 e.Kr. gjorde Konstantin den Store (romersk kejser) Konstantinopel til Romerrigets hovedstad.

I 395 e.Kr. deles Romerriget i en vestlig og en østlig del.
Det vestromerske rige går i opløsning i 400-tallet og den østlige del får navn af Det Byzantinske Rige.

Europa 800-1000 e.Kr

(kilde: Overblik)
Frankerne var germanere som var st til at vogte romerrigets grænser. Frankerne overtager dog hurtig stadig større dele af Vesteuropa ( romerriget)

Under Karl d. Store (768-814) udvides riget og i år 800 lader Karl sig krone af Paven som romersk kejser, trods protester fra Konstantinopel.

Byzans <-> Kalifatet

(kilde: Historisk leksikon)
Det Byzantinske Rige kommer under stigende angreb fra Kalifatet / muslimerne og i takt med at de erobrer stadig større landområder indskrænkes det Byzantinske Rige

Islam og kristendommen

Islams opståen og udv.

Kilde: historiske Leksikon
Islams lære ( = hengivelse til Guds vilje ) forkyndes af Mohammed efter 610 e.kr.

Islams 5 søjler:

 1. trosbekendelsen ( "der findes ingen Gud uden Allah, og Muhammed er hans profet")
 2. bønnen ( fem gange dagligt)
 3. almisser ( skat)
 4. faste i Ramadan måneden
 5. valfarten til Mekka
Islams tre trosfundamenter er:
 • Koranen (= Guds ord)
 • sunna ( = profetens vaner og udtalelser)
 • idjma ( = de troendes enighed)

Korstogene

Baggrund:
 • Svækkelse af de islamiske stater bl.a. p.g.a. de tyrkiske selsjukkeres angreb.
 • Vesteuropa oplever omvendt en en økonomisk og befolkningsmæssig fremgang.
 • Det byzantinske rige svækkes af stigende feudalisering og mister i 1071 Lilleasien til selsjukkerne =>
 • Byzantinske Kejser Alexios anmoder - trods skismaet af 1054 , Paven i Rom om hjælp.

Kronologi

 • 27. nov 1095 Pave Urban holder sin tale i Clermont - baggrund: efter appel fra den byzantinske kejser Alexin d.1 - som er truet af seldjukkerne ( tyrkisk nomadefolk fra Centralasien)

  Mål at befri den hellige stad Jerusalem fra muslimerne.

 • 1. korstog 1096 - Folkekorstoget en uorganiseret og udisciplineret folkemasse drager under ledelse af prædikanten Peter Eremit (ridende på sit æsel) mod Det Hellige Land.

  Udryddes af tyrkiske styrker øst for Bosporus strædet

 • julen 1096 - 2. korstog - Ridderkorstoget - indledes riddere ca. 5000 samles i Konstantinopel. (ingen konger deltager) 1199 når ridderne Jerusalem med ca 15.000 mand - heraf højest 1/10 riddere. Belejring af Jerusalem

  8. juli 1199 - byen stormes og indtages - 3 dages plyndringer og nedslagtning af de vantro.

  Jerusalem under kristen kontrol i godt 100 år

 • 1187 - Jerusalem generobres af muslimerne under ledelse af Saladin
 • 1190 3. korstog med deltagelse af kongerne: Frederik Barbarossa - tysk kejser, Richard d.1 (Løvehjerte) engelsk konge og kong Filip d. 2 af Frankrig. 1191 - byen Akko indtages - Filip tager hjem efter indbyrdes strid.

  Richards aftale med Saladin - giver de kristne fri adgang til de hellige steder i byen - som forbliver muslimsk.

 • 4. korstog under pave Innocens 1198. Korstogsridderne mangler penge til betaling af italienske købmænd for transport over adriaterhavet -> angreb på den kristne by Zara.

  Indvikles i tronstridigheder om Konstantinopel -> angreb på Konstantinopel i 1204

 • 1212 - Børnekorstoget : tusinder af børn fra Frankrig tager på korstog - men dør af sult eller sælges som slaver til prostitution i Marseilles.
 • 1251 - hyrdernes korstog - > socialt oprør i frankrig hvor " de slås ned som gale hunde"
 • 1453 erobres Konstantinopel af tyrkerne

  Jerusalem forbliver under muslimsk kontrol indtil 1915.

Feudalsamfundet

Feudalsamfundet

Konge og kirkemagt

figurer som PDF