Ottos historienoter

Kilde eksempler

opgaver til kildekritik

  1. Gør dig klart hvad de enkelte kilder / billeder / tekster handler om..?
  2. Er kilderne / teksterne normative eller deskriptive ..?
  3. Kan kilderne alene anvendes som 'levn' eller også som 'beretning' ?
  4. Hvad kan de enkelte kilder fortælle os om det pågældende emne / tid ...?

Eksempel 1

På den anden side af stenen står der:

"Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader, og efter Thyre, sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne."

Læs mere

Eksempel 2

På østsiden står der:

"Kongen kiendte at Borgerfriehed bestemt ved retfærdig Lov giver Kierlighed til Fædreland mod til dets Værn lyst til Kundskab Attraae til Flid Haab om Held"

På vestsiden står der:

"Kongen bød Stavnsbaandet skal ophøre Landboe Lovene gives Orden og Kraft at den frie Bonde kan vorde kiek og oplyst flittig og god hæderlig Borger lykkelig"

Eksempel 3

§ 82."Eiendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstaae sin Eiendom, uden hvor Almeenvellet kræver det. Det kan kun skee ifølge Lov og mod fuldstændig Erstatning."

§ 86. "Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne Ingensinde paa ny Indføres."

Eksempel 4

Propagandaplakat fra Tyskland 1938 'Den Evige Jøde'.

Plakaten viser en karikatur af en jøde , med guldmønter i den ene hånd og en pisk i den anden. Under armen holder han et kort over Sovjetunionen med sovjetkommunisternes banner 'Hammer & segl'

Eksempel 5

Propaganda plakat fra Kina 1959 om "Det Store Spring Fremad". Plakaten skal illustrere de overvældende produktionsresultater som man opnåede under kampagnen 'Det Store Spring Fremad' i Kina fra 1958-61. Dragen er i den kinesiske kultur et magtfuldt men også et positivt og lykkebringende symbol.

Eksempel 6

Socialdemokratisk valgplakat fra 1960.

Eksempel 7

Kejser Augustus

Kejser Augustus fortæller i sit testamente , afs. 1

"Nitten år gammel samlede jeg på eget initiativ og for egne midler en hær, med hvilken jeg befriede staten, der var undertrykt af klikevælde. Som følge heraf indvalgte senatet mig med hædrende beslutninger som medlem under Gaius Pansas og Aulus Hirtius' konsulat med ret til at stemme i konsulargruppen, og det tillagde mig kommandomyndighed. (...)

afs. 3
"Jeg har hyppigt ført indre og og ydre krige til lands og til vands i hele verden, og som sejrherre skånede jeg alle borgere, der bad om nåde. De fremmede folk, som uden riskiko kunne tilgives, valgte jeg at bevare fremfor at udrydde dem alle. Antallet af romerske borgere , der har svoret militær troskabsed til mig, beløber sig til omkring 500.000. Af dem har jeg ladet noget over 300.000 anbringe i kolonier eller hjemsende til deres municipier efter endt tjenestetid, og jeg har tildelt dem alle jord eller givet dem krigspension. Jeg har erobret 600 skibe, fraregnet alle mindre end triremer"

Statue af kejser Augustus

Eksempel 8

Om Hedeby ca 900 f.Kr.

Den jødiske købmand Ibrahim Ibn fra Cordoba i Sydspanien, besøgte Hedeby omkring midten af 900-tallet. Han fortæller blandt andet:

"Slesvig er en meget stor by ved den yderste ende af verdenshavet. I dens indre er der kilder med fersk vand. Dens beboere tilbeder Sirius, bortset fra det lille antal, som er kristne og som har en kirke der.

At-Tartusschi fortæller: De fejrer en fest, hvor de alle kommer sammen for at ære guden og for at æde og drikke. Den, som slagter et offerdyr, rejser ved døren til sin gårdsplads pæle og sætter offerdyret derpå, hvad enten det er et stykke kvæg eller en vædder eller en gedebuk eller et svin, for at folk kan vide, at han ofre til sin guds ære.

Byen er fattig på varer og rigdomme. Folks vigtigste næringsmiddel er fisk, for dem er der mange af. Hvis en af dem får børn, kaster han dem ud i havet for at spare udgifterne. I øvrigt fortalte han, at retten til skilsmisse tilkom kvinderne.

Kvinderne skiller sig, når de har lyst til det. Man har også der en kunstig fremstillet øjensminke; når de anvender den, tager skønheden aldrig af, men tager endog til hos mænd og kvinder.
Han sagde også: Aldrig hørte jeg hæsligere sang end slesvigernes, det er en brummen, som kommer fra deres struber, i lighed med hundegøen, dog endnu mere dyrisk end denne."

Eksempel 9

Solvognen fra bronzealderen ca. 1350 f.Kr.

Eksempel 10

Den angelsaksiske krønike

”I dette år viste der sig skrækkelige tegn over Northumbria, som skræmte indbyggerne slemt. De bestod af mægtige hvirvelvinde og lyn, og ildsprudlende drager sås flyvende i luften. En svær hungersnød fulgte snart oven på disse tegn, og lidt efter i det samme år, den 8. juni, ødelagde hedenske mænds hærgninger jammerligt Guds kirke på Lindisfarne med plyndringer og mord”.

Lindisfarne i dag

Året er 793 e.Kr. Her berettes om, hvordan vikinger plyndrede og hærgede et kloster på øen Lindisfarne ud for Englands nordøstkyst. Historien er nedskrevet i den angelsaksiske krønike.

Eksempel 11

Christian August Lorentzen billede fra 1809, af det danske flag der falder ned fra himmelen under slaget ved Dyndanisse i 1219