Ottos historienoter

Islamismen (Radikal Islam) Ikke færdigt

Palæstina-konflikten
Den islamiske verden idag
Den islamiske verden idag

Et altomfattende system.

Islamisme er betegnelsen for en ideologi som fastholder at Islam er et altomfattende system som kan opstille regler for både den offentlige og den private livsfære.

Islamisterne taler altså for et ikke-sekulært samfund , hvor Koranens religiøse love lægges til grund for det politiske og juridiske system.

Gud har skabt mennesket og verden ,og derfor må også de menneskelige samfund indrettes i overensstemmelse med Guds principper.

Hermed afviser islamisterne den vestlige forestilling om religion som et privat anliggende, og den demokratiske retsstat ses som menneskets forsøg på at gøre sig til Gud og Herre over mennesker og samfund.

Det islamiske kalifat 600-700
Det islamiske kalifat 600-700

Islams historie

Islamismen har som religiøs og politisk ide eksisteret siden islams opståen i 600 tallet.

Islam prægede hverdagen og de islamiske samfund helt frem til den vestlige kolonisering af de islamiske områder i 1800 tallet.

I årene frem til omkring år 1500 - dvs indtil den europæiske middelalder slutter, kan ses som Islams storhedstid.

I de efterfølgende århundreder er det den europæiske kultur som ekspanderer, og Europa bliver nu Verdens økonomiske og kulturelle centrum.

Den islamiske verdens nedtur begynder allerede omkring år 1500. I 1492 fordrives de sidste muslimer fra Spanien, og samtidigt udvides det osmanniske rige i Mellemøsten. De følgende århundreder betegner en periode med økonomisk og intellektuel stagnation i den muslimske verden, konfronteret med et ekspanderende Europa.

Nationalstaterne

Mødet med den europæiske imperialisme og kolonialisme førte til dannelsen af de nuværende 'nationalstater' i den islamiske verden, samt en øget vestliggørelse af disse.

Heri lå også at de tidligere retslærde (imamer) mistede deres monopol på tolkning af Koranen, i takt med udbredelsen af trykte bøger og stigende alfabetisme blandt befolkningen.

Mens islamismen som ide ikke er ny, så er det nyt at der i dag er nye sociale grupper som udfordrer de lærdes traditionelle tolkninger af islam, og med et specifikt politisk formål.

Det muslimske Broderskab dannes i 1928 i Egypten, og bliver efter 1945 centrum for en radikal nytænkning af Islam.

Man vender sig mod Vesten , kapitalisme , Socialisme , Zionisme og demokratiet og nationalstaten- og ønsker i stedet en samlet islamisk verden , styret af islamisk lov / Koranen /Sharia

Moderne Islamisme

Siden 1970'erne er islamismen blevet en fremstående politisk strømning i den islamiske verden.

Med den iranske islamiske revolution i 1979 - hvor det pro-amerikansk Shahstyre væltes og erstattes af en islamisk republik, indvarsles en ny islamisk vækkelse.

I 1988 lider USSR nederlag i Afghanistan til de islamiske mujahidinere (bl.a. Osama Bin Laden ). Begivenheder som antydede at de vestlige supermagter kunne besejres af islam. 1980-90'erne i 1982 myrdes den egyptiske præsident Sadat af islamistiske fundamentalister - som reaktion på hans fredsaftale i 1979 med Israel.

Sadats efterfølger - præs. Mubaraek - indfører undtagelses-lovgivning m.h.p. at holde Det Muslimske Broderskab og øvrige islamistiske grupper borte fra det politiske liv.

Op gennem 1980-90'er udgør islamisterne en voksende politisk opposition til de siddende magthavere i den islamiske verden, fra Marokko i vest til Filippinerne i øst.

De lokale politiske magthavere blev beskyldt for at fjerne de islamiske samfund fra deres egen kultur og religiøse grundlag, gennem samarbejde med og efterligning af de vestlige sekulære samfund.

I 1980-90'erne gennemfører islamistiske grupper en række terrorangreb mod amerikanerne ; f.eks den amerikanske ambassade i Nairobi, amerikansk militærbase i Libanon , og et forsøg på at bombesprænge World Trade Center i NY ( 1993)

Palæstina og islamisterne

Med de arabiske staters nederlag til Israel, og PLO's fordrivelse fra Beirut i 1984, blev det politiske magttomrum hurtig udfyldt af nye politiske aktører.

Dette blev tydeligt under den første palæstinensiske Intifada ( 1987-92) som grupper som Islamisk Jihad og Hamas spillede en fremtrædende rolle i kampen mod den israelske besættelsesmagt.

11. sept 2001

Med terror angrebene på WTC stod det klart at de radikale militante islamister så kampen som en globalt opgør med den vestlige og i særdeleshed amerikanske kultur og livsstil. -> krigen mod terror

Afghanistan 2001

Okt 2001 angriber en USA ledet koalition Afghanistan - med det formål at fange Osama Bin Laden og vælte Talibanstyret, som have huset Al Qaeda og Bin laden.

Irak-krigen 2003

Med henvisning til at Iraks Sadam Hussein har biologiske - kemiske masseødelæggelsesvåben angriber en USA ledet koalition Irak i marts 2003. Danmark deltager med landtropper i krigen. 2011 - feb - > De nordafrikanske revolutioner i Tunesien , Egypten -> Magthaverne afsættes efter omfattende folkelige demonstrationer. Nato giver luftstøtte til oprørene i Libyen imod Gaddafi . Omfattende demonstrationer i Syrien med krav om præsientens afgang. 1 maj 2011 Amerikanske elitestyrker dræber Osama Bin Laden i Pakistan.