Ottos historienoter

Hellinismen & Alexander D. Store

Hellinismen

Alexander d. Store (356-323) af Makedonien (elev hos Aristoteles) erobrer det græske område + mellemøsten + Persien
==> sammenblanding af østens og den græske kultur
==> græsk kultur og sprog bliver dominerende

Nye religioner opstår som følge af denne kultur blanding ( = synkretisme eller religionsblanding)

Fælles for disse var læren om hvordan mennesket kunne frelses fra døden

Hemmelige sekter, ritualer og en særlig indsigt i universets sande natur kunne frelse mennesket fra døden og sikre sjælens frelse og evigt liv

Videnskabens nye centrum bliver Alexandria mht matematik, astronomi biologi og medicin. På biblioteket opbevares antikkens filosofiske skrifter i græsk original sprog

Rom var et sammensurium af græsk egyptisk og orientalske gudeforstillinger. F.eks Osiris troen fra Egypten

Filip d. Store af Makedonien

338 f.kr Filip d.2 af Makedonien erobrer det græske område.

Opretter Det Korinthiske Forbund med en række græske bystater , med henblik på angribe Persien for at hævne deres angreb 150 år tidligere.

336 f.kr - Inden angrebet for alvor kommer igang - myrdes Filip .

Alexander d. Store (356-323 f.kr )

336 f.kr - den 20 årige Alexander overtager tronen efter sin far Filip.

Alexander dør allerede som 33 årig i 323 f.kr. Men under hans 12 år og 8 måneder lange erobringstogter forandres den antikke verden.

Der eksisterer ingen samtidige kilder om Alexander - kun senere og bearbejdede beretninger. Der er ingen dagbøger, breve eller lignende fra Alexander selv - som kan give et indblik i hans personlighed. Men så meget stor klart om Alexanders person:

En ufattelig vilje til sejr , en ufattelig brutalitet og en lige så stærk nysgerrighed og formidable militærstrategiske evner - lå til grund for hans erobringer.

334 f.kr - da magten i det græske område er konsolideret - krydser Alexander Dardanellerne til Asien - for at gennemføre sin faders angreb på Perserne. Se kort over Alexanders krigstogt.

  • Løser den gordiske knude i Gordion
  • Erobrer Syrien, Palæstina og Ægypten,
  • Grundlægger sin første by Alexandria i Egypten
  • Orakelpræsten omtaler ham som søn af Zeus -> Alexander opfatter snart sig selv som guddommelig
  • 331 f.Kr. møder og besejrer den persiske hær under Dareios i Gaugamela ( Iraq)
  • Erobrer Babylon - og beslaglægger enorme skatte
  • I Persepolis afbrændes perserkongens palads
Hermed var faderens hævn-projekt fuldført, men Alexander ville mere end det.

Han fortsætter nu mod Ekbatana - i jagten på den persiske hærfører Dareios, som han finder dødende nær Shakrud.

Året er 330 f.kr - Alexander er nu Storkonge over Perserriget - men fortsætter nu jagten på Dareios morder - Bessos - som havde udråbt sig selv til konge.

Jagten på Bessos fører Alexander videre mod Øst, og i vinteren 330-329 går hans styrker ind i Helman i det nuværende Afghanistan og videre over Hindu Kush( bjergkæde i Afghanistan og nordlige Pakistan) til Baktrien. Bessos tages til fange af en af Alexanders generaler og henrettes.

Alexander fortsætter mod nordøst - og grundlægger byen Alexandria Eschate ( = den fjerneste) i det nuværende Tadsjikistan. Indgår ægteskab med en lokal fyrstedatter - Roxane.

327 f.kr Alexander krydser igen Hindu Kush nu mod syd og ind i Indien. Indgår alliance med lokal fyrste - Taxilis. Denne stiller elefanter til rådighed for Alexander - som herefter nedkæmper Taxilis rival Popos.

Dette bliver Alexanders sidste store sejr. Popos bliver Alexanders allierede. Alexander vil fortsætte mod Øst - men hæren siger fra. Man vil hjem !

Under tilbagetrækningen til Babylon deles hæren i tre afdelinger.

Tilbage i Opis / Babylon må han nedkæmpe et oprør i hæren. Tilbage i det gamle græske område er modstanden mod Alexanders tanker om et forenet makedonisk - persisk rige og folk stigende.

323 f.kr dør Alexander pludseligt.

Hellinismen