Ottos historienoter

Elizabeth d. 1. af England

Henrik d. 8 (1491-1547)

Henrik d. 8
Henrik d. 8 - ♚ 1509-47
konge af England 1509-47

Da Henrik ikke havde fået nogle sønner efter efter 24 års ægteskab med Katarina af Aragonien, men alene datteren Maria ('Bloody Mary') , søger han paven om skilsmisse, og indgåelse af nyt ægteskab med hofdamen Anne Boleyn .

Paven nægter - og Henrik d.8 bryder med den katolske kirke. Henrik overtager alt kirkegods i England , som derefter sælges til den engelske adel.

Med Anne Boleyn får han 'kun' datteren Elizabeth. Efter 3 års ægteskab henrettes Anne Boleyn - officielt pga utroskab.

Med sin 3. hustru Jane Seymour får Henrik i 1537 sønnen Edward. Kort efter fødslen dør moderen. Henrik indgik herefter yderligere 3 ægteskaber men fik ikke flere sønner!

Efter Henrik død i 1547 overtager Edward d.6 kronen, men dør allerede i 1553 , 16 år gammel.

Maria den Blodige

Maria d.1 - Bloody Mary
Maria den Blodige d.1 ♚ 1553-1558
Herefter var der kun datteren Maria (1516-58) fra ægteskabet med Katarina, som nu overtager tronen som Maria d.1 (Mary Tudor).

Maria søger at genindføre katolicismen, hvilket fører til oprør fra protestanterne. Med største hårdhed slås oprøret ned og over 300 protestanter brændes på bålet.

Maria d.1 får heraf tilnavnet 'Maria Den Blodige' / Bloody Mary.

Hendes ægteskab med Filip d.2 af Spanien gjorde hende kun yderligere upopulær.

Maria dør - formentlig af kræft i livmoderen - i 1558.

Elisabeth d. 1

Elisabeth d. 1 af England
Elisabeth d. 1 af England ♚ 1558 - 1603
Af Henrik d. 8 i alt 7-8 børn var den eneste overlevende datteren Elizabeth (1533-1603).

I 1558 overtager hun den engelske trone som Elizabeth d. 1.

Det indenrigspolitiske stridspunkt var fortsat kirkeordningen. I modsætning til Maria gennemfører Elizabeth med Den Anglikanske Kirkeordning reformationen i England, hvorefter kirken er underlagt staten.

Mary Stuart

Mary Stuart af Scotland
Mary Stuart af Scotland ♚ 1542-67
De engelske katolikker anerkender ikke Elizabeths ret til troen, men ønsker i stedet at Elizabeths kusine, dronningen af Skotland Maria Stuart, skal overtage den engelske krone.

Maria Stuart var opvokset ved det franske hof og giftes med den franske konge Frans d.2. Efter mandens død i 1561 tager Maria til Skotland, og gifter sig med Lord Darnley.

Hermed styrkes hendes arvekrav på den engelske trone. Darnley myrdes og Maria gifter sig med jarlen af Bothwell (måske Darnleys morder!) - herefter udbryder et oprør i Skotland.

Bothwell flygter til Danmark og i 1568 flygter Maria Stuart til England, og bliver her fængslet af Elizabeth, som holder hende indespærret i 17 år, indtil hun i 1587 dømmes til døden og halshugges. Anklaget for sammensværgelser mod Elizabeth.

I Skotland efterfølges Maria af hendes søn Jacob, som senere også overtager den engelske trone efter Elizabeth, som Jacob d.1.

Den katolske konge af Spanien Filip. 2 bruger henrettelsen som anledning til i 1588 at sende den spanske armada (flåde) mod England.

Flåden bestod af 130 skibe, 10.000 sømænd og 20.000 soldater. Den spanske - uovervindelige armada - lider et knusende nederlag til Elizabeths flåde.

Elizabeths 45 år ved magten bliver ofte betegnes som The Golden Age i engelsk historie. Med sejren over den spanske armada, havde England sammen med Nederlandene vundet herredømmet på verdenshavene.

Efter Elizabeth død i 1603 følger 300 års fremgang og vækst for engelsk økonomi og det engelske imperium.

Elizabeth - kronologi

 • Henrik d. 8 (1491-1547), Konge af England 1509-47
 • Skilsmisse og ægteskab med Anne Boleyn ð brud med paven
 • 1534-39: den anglikanske kirke (protestantisk) grundlægges den engelske kirke underlægges kongen og kirkegodset sælges til adelen ( som dermed støtter bevarelsen af den anglikanske kirke)
 • 1533 Elizabeths fødes - datter af Henrik d. 8 og Henriks anden kone hofdamen Anne Boleyn (1507-1536) . Anne Boleyn henrettes af Henrik d. 8 i 1536
 • 1547-53 Med Henrik død 1547 overtager sønnen Edward d.6 tronen - 9 år gammel.
 • 1553-58 Maria d. 1 (Bloody Mary) datter fra Henriks første ægteskab overtager tronen. Ønsker at genindføre katolicismen og gifter sig derfor med katolikken Philip d. 2 af Spanien.
 • protestantisk oprør - som slås ned , mere end 300 protestanter brændes. Maria dør af kræft 1558
 • 1558-1603 Elizabeth d. 1 overtager tronen (illegitim ?)
 • 1559 Uniformitetsakten vedtages - dvs at den anglikanske kirke genindføres ð bandbule fra Paven
 • 1561 Maria af Scott (Stuart) - opvokset i Frankrig - gift med fransk kong Frans d.2. Ved Frans død 1561 tager Maria til Skotland. Blev af de engelske katolikker set som den retmæssige arving til den engelske trone.
 • 1567 Oprør fra skotske protestanter -> Maria flygter til England -> Fængsles af Elizabeth
 • 1587 Maria af Scott henrettes
 • 1588 Den Spanske Armada angriber England og besejres !
 • 1603 Elizabeth dør
Elisabeth d. 1

Noter til filmen: Elizabeth d.1

Noter til filmen
 • 1554 - protestanter brændes (Thomas Wyatt oprøret mod Mary 1)
  Elizabeth fængsles i Tower of London - anklaget for kætteri og forræderi
  Elizabeth får foretræde for Mary
 • Mary dør - Elizabeth krones som dronning af England, Irland og Frankrig (kroningen udføres af Hertugen af Norfolk) Realiteterne : øko ruin, statskassen tom , flåde og hær nedslidt, og fjender alle vegne : Norfolk + Maria af Stuart (Dronning i Skotland) Eneste sikkerhed for Elizabeth er ægteskab og en arving
 • Hofbal - Sir Francis Walsingham præsenteres - Elizabeths personlige vagt og rådgiver.
  Franske ambassadør tilbyder ægteskab med Hertug Henri af Anjou - nevø til Maria af Guise - som har sendt franske tropper til Skotland!
  Norfolk anbefaler Elizabeth at sende tropper mod Maria af Guise.
  De engelske tropper (børn) slagtes !
 • Maria af Guise ♚ 1538-42 (regent for datteren Maria Stuart) kræver at Eizabeth overvejer Hentugen af Anjous frieri. -> Festen på Themsen -> attentat forsøg mod Elizabeth
 • (50 min) Elizabeths tale til Parlamentet (adel og biskopper):

  Forelægger Uniformitetstrakten 1559 (engelsk enhedskirke - fri af Rom) kætteri eller Commen Sence !

  Elizabeth: " hvordan kan man tjene to herrer og være loyal mod dem begge ?" Forslaget vedtages med 5 stemmer. Intriger mellem Norfolk og den spanske ambassadør mod Elizabeth

 • Paven udsteder bandbule mod Elizabeth.
  Den forgiftede kjole - fransk silke ?
  1.25 Walsingham opsøger Maria af Guise - siger at Elizabeth vil genoverveje ægteskab . Maria af Guise findes død ! Robert Dudley under pres fra Spanien - om ægteskab med Philip ..?
 • Elizabeth afviser alle tilnærmelser fra Frankrig og Spanien "Jeg er min egen Herre"
 • Walsingham afslører brevene fra Paven
  Paven har foreslået Norfolk at ægte Maria af Scott (Stuart) og dermed styrte Elizabeth.
  Walsingham anbefaler Elizabeth at handle .. også mod hendes nærmeste (Norfolk og Robert Dudley)!
  Forræderne fængsles og halshugges - men Robert skal leve for at minde Elizabeth om at hun lever i fare.
  Cate Blanchett som Elisabeth d.1
  Cate Blanchett som Elisabeth d.1
 • Elizabeth knæler for Jomfru Maria : hvordan kan den kvinde ha så meget magt over mænd.
  Walsingham: Folket må kunne røre ved det guddommelige her på jorden.

  Afslutningsscenen - Elizabeth klippes korthåret - sminkes og fremtræder for parlamentet :
  "Observe - I am married to England"

Disse sider er kun gældende for Ottos historiehold på Frederiksberg HF kursus
torsdag d. 21-01-2021 kl. 15:59 Uge 3
Sidst opdateret: d. 27-06-2019
© 2000-2019 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk