Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Om siden her...

På siden her har jeg samlet tekster, noter og link til de opgaver og vejledninger som jeg bruger i geografiundervisningen.

Nedenfor kan du få et overblik over studie- og læseplan for geografi samt link til de tekster vi læser og læsespørgsmål til teksterne.

I menuen øverst finder du seperate sider for de emner vi læser. Under de enkelte sider finder du:

 1. De faglige mål for undervisningen i emnet
 2. Opgaver som udarbejdes i timerne
 3. Afleveringsopgaver som skal afleveres på Lectio , og endelig
 4. Eksamensopgaven i det pågældende emne.
 5. Videovejledninger m.v. til emnet / opgaverne
Endvidere er der noter og figurer som er vigtige i forhold til emnet.

Siderne bliver løbende opdateret, når jeg har tid og lyst ;-)

Lidt praktisk info ..

 • Tekster og opgaveark m.v. udleveres kun én gang på papir.
  Er du ikke tilstede så aftal med din makker at vedkommende tager et sæt til dig.
 • Tekster og opgaver ligger IKKE på Lectio - men KUN på siden her - se STUDIEPLAN nedenfor.
 • Spørgsmålene som hører til de enkelte tekster, er din hjælp til aktiv læsning / læring.

  Du bør derfor prøve at besvare spørgsmålene hver gang du læser dagens lektie.

Intro til NF - uge 34

Intro til NF

Program for intro NF blokdag

NF Studieplan 2019-20

Mere om geografi og NF projekterne

Se tal, samt råd og dåd om Covid-19 i Danmark ...!

Studieplan for geografi

Uge 35

Intro til geo

Fokuspunkter:

 • Historiske kort
 • Tre typer geografiske kort
 • Tre kortsignaturer; flade-, linje - og punktsignaturer
 • Længdegrader og breddegrader
 • Målestoksforhold
 • Blindkort ... hvor ligger ..?

Aug-sept-okt

Klimatologi

Fokuspunkter:

 • Solhøjde og breddegrader
 • Fastlands- og kystklima
 • Vandets kredsløb, vandbalancen og jordbund
 • Lufttryk, vinde og nedbørsdannelse
 • Monsunnedbør i Sydøstasien
 • Klima- og plantebælter
 • Klimaanalyse (eks.opg)

Okt-nov-dec

Global opvarmning

Fokuspunkter:

 • Kulstofkredsløbet
 • Atmosfærens strålingsbalance
 • Beviser på global opvarmning
 • Feedbackmekanismer i klimasystemet
 • Konsekvenser for klimaet
 • Energiressourcer og forbrug
 • Energi- og klimapolitik

Uge 1-2

Erhvervsgeografi

Fokuspunkter:

 • Forskel i levevilkår
 • Erhvervsudvikling og velstand (BNP)
 • Lavindkomstlandene ..
 • Mellemindkomstlandene ..
 • Højindkomstlandene

Jan-Feb

Demografi

Fokuspunkter:

 • Demografiske begreber
 • Demografisk transition
 • Danmarks befolkningsudvikling
 • Befolkningsudv. i verden (Uganda og Kina)
 • Flygtningekrisen i 2015 / Corona-pandemien

Uge 9-10

Geologi

Fokuspunkter:

 • Det fysiske verdenskort
 • Jordens opbygning og materialer
 • Den dynamiske jord - observationer og teorier
 • Den pladetektoniske model
 • Konstruktive - og destruktive pladegrænser
 • Vulkaner - typer og uddredelse

Marts-april

Fødevareproblemet

Fokuspunkter:

 • Undervægt og overvægt ...
 • Arealanvendelsen (korn - foder)
 • Befolkningspresset på jorden
 • Den Grønne Revolution
 • Afrika og Kinas landbrug
 • Jord, kost og miljø ..

Natur og kultur

Om geografifaget

Geografi er måske et fag som ikke kender nogen grænser ..!

I den forstand at geografi båbe arbejder med NATUR-videnskabelige emner OG SAMFUNDS-videnskabelige emner.

Opgaver og vejledning til geo

Opgaver til geografi

Under arbejdet med de forskellige emner laver I en række opgaver.

De fleste af opgaverne udarbejdes i timerne og enkelte som hjemmearbejde.

Lige nu ligger opgaverne under de enkelte sider for de forskellige emner.

Skriftlige opgaver:

I skal udarbejde 3 mindre skriftlige opgaver til geografi som skal afleveres på Lectio.

 1. Klimaanalyse 2

  Klimaanalyse 2

  Supplerende hydrotermfigurer

  Video vejledning til klimaanalyse

  Tjek selv din opgave i forhold til denne eksemplariske besvarelse af opgaven 'klimaanalyse 2'

 2. Komparativ befolkningsanalyse - opgave 6 Tegning af befolkningskurver (fødsels- og dødsrate) , Aldersbetinget fertilitet og befolkningspyramider + præsentation af demografiske data i tabelform.

  Se vejledning til opg. 6

 3. En komparativ landbrug- og fødevareanalyse - opgave 1
  Se opgave og vejledning

Q & A til geografi

Når undervisningen er afsluttet i de enkelte forløb, kan du bruge nedenstående til at tjekke hvorvidt du har fat på det centrale faglige stof.
Der kan dog godt være enkelte spørgsmål som vi ikke har gennemgået på dit hold. Tjek det med en klassekammerat.

Kahoot...!

 1. Klimatologi
 2. Global opvarmning 1.del
 3. Global opvarmning 2. del
 4. Geologi 1

YouTube Videoer

klimatologi:

Beregning af solhøjde
Termiske lufttryk
Det globale vindsystem 3.50 min
Hydrologi 1. del (15 min)
Hydrologi 2. del (13 min)
Monsunregn i Sydøstasien
Video vejledning til klimaanalyse
Om 1. NF projekt 5 min.

Global opvarmning:

Atmosfærens strålingsbalance (1)
Atmosfærens feedback processer
Global opvarmning

Demografi:

Demografi - 1. del
Demografi - 2. del

Erhvervsgeografi:

Fouraties model + værditilvækst

Strukturudvikling i dansk landbrug

Det global fødevareproblem

Komparativ fødevareanalyse 15 min

Min YouTube
geo-playliste

Mine PowerPoints

Økologisk fodaftryk

Klimatologi

Hydrologi

Global opvarmning 1. del

Global opvarmning 2. del

Demografi

økonomi, erhverv og arbejdsdeling

Dansk landbrug

Det globale fødevareproblem

Databaser & links

Our World in Data Her finder du ALT !!

Danmarks Statistik

Human Development Index (HDI)

CIA World Fackbook

Befolkningsdata - interaktivt kort

Befolkningspyramider

FN's befolkningsdata 1950 - 2050

Kcal og kostsammensætning

Animation af monsunvinde og nedbør

Virtuelundervisning

Log på Teams : teams.microsoft.com med dine skole email /bruger navn og kode.

Vejledning til MS Teams for elever

Covid-19 og dig!

Oldies but goodies ...

Gamle undervisningsmaterialer fra 1980'erne...